Solceller ingår i det gröna skatteavdraget

Grönt ROT-avdrag för solceller – upp till 50 000 kr/år för privatpersoner

Från och med 1 januari 2021 kan man få ett grönt skatteavdrag när man installerar solceller (kallas även ”grönt ROT-avdrag”). Bidraget gäller även laddningsprodukter.

Stödet fungerar på liknande sätt som ROT- och RUT-avdraget, det vill säga så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt. Syftet med grön ROT är att underlätta klimatomställningen.

Förslaget togs fram som en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Bilden visar en liten och effektiv installation av solceller.

Det blir enklare för privatpersoner

Beslutet, som fattades av Riksdagen den 25 november 2020, innebär att en skattereduktion gäller för arbets- och materialkostnader vid installation av ”grön teknik”.

Exempel på grön teknik som omfattas av avdraget är:

  • Solceller
  • Lagring av egenproducerad elenergi
  • Laddningspunkter till elfordon

Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rut- och rotavdrag. Syftet är att hitta en förenkling för den enskilde privatpersonen, jämfört med den nuvarande modellen med sökbara stöd.

– Den enskilde blir inte längre beroende av hur mycket medel som finns anslagna till investeringsstöd för solceller det året, meddelas från Finansdepartementet.

15 % billigare solceller med grön ROT

Det gröna avdraget får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.

Skattereduktionen är på:

  • 15 % för solceller
  • 50 % för lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 % för laddningspunkter till elfordon (t ex laddboxar)

Viktigt att notera är att grönt ROT-avdrag endast gäller privatpersoner – och därmed inte till exempel företag som vill sätta upp solceller på en lagerbyggnad eller motsvarande.

Solceller på lagerbyggnad
Bilden visar solceller på en lagerbyggnad.

Börjar gälla 1 januari 2021

Reduktionen ersätter de nuvarande stöden till privatpersoner för installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

Den nya skattereduktionen träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på installationer som utförs och betalas efter den 31 december 2020.

Förslaget beräknas minska statens skatteintäkter med 190 miljoner kronor per år. Men syftet är alltså att gynna hållbara investeringar som en del av den gröna energiomställningen.

Vill du också göra en bra affär av det nya gröna ROT-avdraget?

Har du frågor och funderingar om solceller, laddboxen Zappi v2 eller något annat som har med solenergi att göra?

Hör av dig då till oss på Solcellen via formuläret eller direkt via e-post till intresse@solcellen.nu så hjälper vi dig.

Och just det – läs gärna mer om oss som företag och varför vi kan vara billigare än andra solcellsföretag (trots att vi installerar exakt likadana paneler som våra konkurrenter).

Kontakta oss för ett kostnadsfritt prisförslag redan idag!

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR