Grönt ROT-avdrag för solceller – upp till 50 000 kr/år för privatpersoner

Från 1 januari 2021 kan privatpersoner göra ett grönt skatteavdrag när man installerar solceller (kallas även ”grönt ROT-avdrag”). Bidraget är på upp till 50 000 kronor och gäller även laddningsprodukter.

Stödet fungerar på liknande sätt som ROT- och RUT-avdraget, det vill säga så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt.

Syftet med grön ROT är att underlätta klimatomställningen.

Förslaget togs fram som en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Bilden visar en liten och effektiv installation av solceller.

ROT-avdraget gör det enklare för privatpersoner

Beslutet, som fattades av Riksdagen den 25 november 2020, innebär att en skattereduktion gäller för arbets- och materialkostnader vid installation av ”grön teknik”.

Exempel på grön teknik som omfattas av avdraget är:

  • Solceller
  • Lagring av egenproducerad elenergi
  • Laddningspunkter till elfordon

Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rut- och rotavdrag. Syftet är att hitta en förenkling för den enskilde privatpersonen, jämfört med den nuvarande modellen med sökbara stöd.

– Den enskilde blir inte längre beroende av hur mycket medel som finns anslagna till investeringsstöd för solceller det året, meddelas från Finansdepartementet.

15 % billigare solceller med grön ROT

Det gröna avdraget får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.

Skattereduktionen grön ROT är på:

  • 15 % för solceller
  • 50 % för lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 % för laddningspunkter till elfordon (t ex laddboxar)

Grönt ROT-avdrag gäller endast privatpersoner och därmed inte till exempel företag som vill sätta upp solceller på en lagerbyggnad eller motsvarande.

Vill du läsa mer om avdragsrätt vid mikroproduktion av el har Skatteverket publicerat två klargöranden här och här.

Solceller på lagerbyggnad
Bilden visar solceller på en lagerbyggnad.

Börjar gälla 1 januari 2021

Reduktionen ersätter de nuvarande stöden till privatpersoner för installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

Den nya skattereduktionen kan ses som ett investeringsstöd och träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på installationer som utförs och betalas efter den 31 december 2020.

Förslaget beräknas minska statens skatteintäkter med 190 miljoner kronor per år. Men syftet är alltså att gynna hållbara investeringar som en del av den gröna energiomställningen.

Sammanfattning: Grön ROT för solceller

Gäller grön ROT även solceller?

Ja, solceller ingår i den ”gröna teknik” som omfattas av det nya ROT-avdraget. Även lagring av egenproducerad elenergi (batterier) och laddningsprodukter till elfordon (laddbox) täcks av skatteavdraget.

Hur mycket kan jag tjäna på grön ROT?

Avdraget som du gör får uppgå till som mest 50 000 kronor per person och år. Skattereduktionen är på 15% för solceller, 50% för lagringsprodukter och 50% för laddningspunkter till elfordon (t ex laddboxar).

Vem kan nyttja avdraget?

Än så länge är det bara privatpersoner som kan nyttja det gröna ROT-avdraget.

Grön ROT för solceller är smidigt, men det finns en del saker som är bra att tänka på i förväg. Hör av dig till oss på Solcellen så hjälper vi dig!

Vill du också göra en bra affär av det nya gröna ROT-avdraget?

Har du frågor och funderingar om solceller, laddboxen Zappi v2 eller något annat som har med solenergi att göra?

Hör av dig då till oss på Solcellen via formuläret eller direkt via e-post till intresse@solcellen.nu så hjälper vi dig.

Du kan också fylla i vår solcellskalkylator för att räkna fram ett ungefärligt pris på en anläggning.

Och just det – läs gärna mer om oss som företag och varför vi kan vara billigare än andra solcellsföretag (trots att vi installerar exakt likadana paneler som våra konkurrenter).

Kontakta oss för ett kostnadsfritt prisförslag redan idag!

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR