Frågor & Svar

Hur simpelt det än är att äga solceller, innan man gör sin investering vill de flesta ha svar på vissa saker och därför samlar vi här några av de vanligaste frågorna vi får med tillhörande svar. Om solceller och om oss på Solcellen.

Hur länge har Solcellen funnits?

Nej, Solcellen startades redan 2016 och är därmed ett av de äldre solcellsföretagen i branschen. Vi har således massor av rutin och i och med att vi klarat oss så bra så länge är Solcellen också ett mycket tryggt val i en annars ganska otrygg bransch med många nystartade företag. Anledningen till att Solcellen ser relativt nystartat ut när man googlar på bolagsnamnet är att det de första fyra åren drevs som ett dotterbolag men nu sedan ett par år som ett eget bolag.

Hur fungerar avdraget för grön teknik? 

Avdraget för grön teknik är ett skatteavdrag som en privatperson har möjlighet att söka om vid installation av grön teknik i hemmet. Taket är på 50 000 kronor per person och år. Det som avgör om man har möjlighet att erhålla avdrag för grön teknik samt hur stort avdraget kan bli är att tillräckligt mycket skatt betalas in under året för installation samt att installationen uppfyller Skatteverkets krav. Procentsatserna för grön teknik är 50% för laddning och lagring, det vill säga växelriktare (om ett batteri finns med i anläggningen), batterier, laddboxar, samt installation av dessa komponenter. För solcellsanläggningar utan tillhörande batteri är procentsatsen 20% på hela investeringen. Avdraget för grön teknik gäller endast kompletta anläggningar. Det är alltså inte möjligt att exempelvis köpa sitt material av ett företag och låta någon från ett annat företag koppla in det. Här kan du läsa mer om avdraget för grön teknik 2024.

Är Solcellen rikstäckande?

Ja, Solcellen är rikstäckande med lokala montörer och elektriker spridda över hela Sverige. 

Är det någon skatt på producerad solel?

Absolut inte, och det lär inte hända i framtiden heller. Tvärtom. Man får en skattereduktion på 60 öre för varje kWh som man producerar men inte använder själv. En välkommen liten notering på deklarationen varje år. Denna skattereduktion utgår automatiskt, så man behöver inte göra något för att få den.

Varifrån kommer mitt material?

Solcellen samarbetar endast med de största mest etablerade grossisterna på marknaden, alla har också verksamhet i Sverige. 

Hur fungerar det med batteri till solceller?

Det är mycket lönsamt att koppla ett batteri till en solcellsanläggning. Här kan du läsa mer om solceller och batterier.

Varifrån kommer Solcellen?

Solcellen har sitt huvudkontor i Österbybruk mellan Uppsala och Gävle.