Solceller med batteri

Redan sommaren 2021 tog vi ett om vi själva får avgöra ett djärvt beslut. Vi bestämde att framtiden är här, alltså att ett batteri nu är en självklar del av en solcellsanläggning. Vi var först i branschen om att göra detta val, något som idag ger oss en ovärderlig rutin med många tusen installerade batterier. 

Solceller med batteri

Två anledningar till att vi förespråkar batteri till solceller

1.

Den första, att det inte skiljer mycket i pris. Batterierna kostar en del, men det är också 50% avdrag för grön teknik på batterier och om man köper en solcellsanläggning med batteri får man också detta avdrag på växelriktaren och installationen av växelriktare och batteri som utförs av en elektriker. På det ekonomiska området finns det också stora möjligheter med batteriet, inte minst i framtiden. Vill man ha en framtidssäkrad solcellsanläggning, då är batteriet ett måste.

2.

Den andra anledningen är miljöaspekten. Vi tror att det är helt avgörande att vi i framtiden börjar använda så mycket som möjligt av vår egenproducerade energi. Det gör man med hjälp av ett batteri i form av att man exempelvis kan använda den solenergi man producerar på dagen under natten. Med batteriet kan man nu och i framtiden också hjälpa till att stötta elnätet. Detta kommer bli allt viktigare i framtiden när elnätet utsätts för större och större press i takt med att efterfrågan på el ökar. 

Solceller med batteri är lönsamt

Batteriet har det senaste året gått från att vara ett tillägg till en solcellsanläggning som kanske inte är avgörande för lönsamheten till att nu för många vara den mest lönsamma komponenten i solcellsanläggningen. Mycket talar för att den här trenden kommer fortsätta i framtiden där batteriet mycket väl kan bli den komponent som styr lönsamheten. 

Avdraget för grön teknik styr också lönsamheten på solcellsanläggningen. Om man köper en komplett solcellsanläggning med batteri har man möjlighet att erhålla 50% avdrag på batteriet men också växelriktaren samt installation av dessa komponenter. På övriga delar av anläggningen är det 20% avdrag som gäller. Om man köper en solcellsanläggning utan batteri är det 20% avdrag på samtliga komponenter.

Vill du veta mer om hur stödtjänster och Checkwatt kan göra ett batteri till solceller extremt lönsamt redan idag? Klicka här för mer information. 

Är du intresserad av en solcellsanläggning med batteri?

Använd formuläret nedan så återkommer vi inom kort.

Step 1 of 2

Övrig information

Inget nedan är obligatoriskt men det hjälper oss lämna bättre priser och en tydligare offert.
*Hur många ni är som äger fastigheten påverkar hur mycket grönt bidrag ni kan få och påverkar offerten vi skickar.
Click or drag a file to this area to upload.