Checkwatt

Checkwatt var en tidig partner till oss på Solcellen. När marknaden för stödtjänster nu växer extremt snabbt är vi glada över att vi var tidigt ute med Checkwatt då vi därmed är väl rustade för att möta efterfrågan.

Batteriet perfekt för Checkwatt

Checkwatt fungerar som så att ägare av solceller och batteri har möjlighet att koppla upp sig mot Checkwatt och börja tjäna pengar på sitt batteri från dag ett. Det hela handlar om stödtjänster vilket inte är något nytt i sig. Elnätet har sedan det byggdes behövt balanseras för att hela tiden ligga så nära 50 Hz som möjligt. Detta har oftast hanterats av vattenkraften men vattenkraften har också sina brister, och när batteriet nu kommit in som en ny möjlighet för stödtjänster har det visat sig att batteriet är mer effektivt än vattenkraften. Det handlar nu bara om kapacitet. Kapaciteten gällande solcellsbatterier är fortfarande begränsad men växer snabbt och kommer om några år kanske vara den dominerande spelaren inom stödtjänster.

Checkwatts tjänst Currently

Currently kallas Checkwatts nät av batterier som sammankopplas och ger Checkwatt bästa möjliga förutsättningar att balansera elnätet. Det hela sker genom en liten modul kallad CM10 som sätts upp i elcentralen i villan där batteriet är stationerat. Modulen kopplas upp till internet och Checkwatt tar då i praktiken tillfälligt över kontrollen av batteriet. Ingen annan omkoppling görs dock, och Checkwatt har ingen bindningstid. Så i praktiken är det enda som krävs för att åter själv ta över kontrollen över batteriet att man drar ur nätverkskabeln som kopplar upp modulen till internet. Ingenting som någon vill göra dock. Avkastningen för att vara uppkopplad till Checkwatt har det senaste året varit extremt bra. Men ändå en säkerhet. Man låser inte upp sig över tid. Vill man använda sitt batteri till något annat kan man göra det med bara några sekunders varsel.

Ersättningen med Checkwatt styrs av effekten

Ersättningen för att koppla upp sig till Checkwatt styrs i mångt och mycket av vilken växelriktare men ännu mer, vilket batteri man väljer. Batteriets C-värde, enkelt sammanfattat hur snabbt batteriet är och hur snabbt det kan skicka ut hög effekt är avgörande. Det är effekten som styr avkastningen. Det går faktiskt att själv se hur ersättningsnivåerna är på Checkwatts hemsida. Notera dock att siffrorna är uppskattningar av hur det sett ut bakåt i tiden. Hur ersättningen kommer utvecklas i framtiden är förstås svårt att sia om men det som kan sägas är att behovet av stödtjänster kommer öka enormt i framtiden.

Batteriets slitage är minimalt med Checkwatt

Viktigt att notera är också att slitaget på batteriet med Checkwatt är minimalt. Batteriet används bara vid enstaka tillfällen varje vecka och står oftast bara standby. Att vara uppkopplad till Checkwatt ökar därmed i praktiken batteriets livslängd jämfört med om man använder det för eget bruk då slitaget blir klart högre med fler och större i- och urladdningar.

Här kan du se vilka produkter som är bäst anpassade för att tjäna pengar på Checkwatt.

solceller och stödtjänster

Checkwatt och grön teknik-avdrag

Ett hett ämne inom solcellsbranschen har det senaste halvåret varit huruvida en uppkoppling mot Checkwatt är förenlig med att också få avdrag för grön teknik på sin solcellsanläggning med tillhörande batteri. Om man enkelt ska sammanfatta det kan man säga att lagen som reglerar avdraget för grön teknik säger en sak. I lagtexten är det uppenbart att det inte finns något som säger att den här kombinationen, att få avdrag för grön teknik och koppla upp sig mot Checkwatt, skulle vara problematisk. Skatteverket har dock kommit med egna ställningstaganden där de visserligen inte heller lyckats slå fast att det inte skulle vara förenligt. Personal från Skatteverket har dock i media uttalat sig mer tydligt om att de inte anser att det bör vara tillåtet att få avdrag för grön teknik samtidigt som man kopplar upp sig mot Checkwatt. Det är högst troligt att det här kommer behöva prövas rättsligt framöver för att slå fast vad som gäller.

Checkwatt utvecklar hela tiden sin tjänst och efter Skatteverkets uttalanden erbjuder nu Checkwatt olika typer av uppkoppling. Det Skatteverket försöker slå ner på är att den el man lagrar i batteriet ska komma från de solceller man har på taket och att man sedan också måste använda den lagrade elen inom det egna hushållet. Checkwatt har nu ett alternativ där man styr batteriet på just det här sättet. Där man enbart lagrar egenproducerad el i batteriet och där man bara använder denna el inom det egna hushållet men på ett lite smartare sätt. Man kan således välja att installera och koppla upp sig mot Checkwatt helt utan att riskera sitt avdrag för grön teknik. Men kan därefter välja om eller när man också vill koppla upp sig mot stödtjänsten där de lite större intäkterna finns. Förslagsvis när reglerna klarnar eller luckras upp eller till och med innan det. Hur man som kund gör med sin egen solcellsanläggning, inklusive sin uppkoppling mot Checkwatt, vill vi på Solcellen lägga oss i så lite som möjligt. Viktigt att veta i sammanhanget dock. Avdraget för grön teknik är mellan en konsument och Skatteverket. Som solcellsföretag förmedlar vi egentligen bara kontakten mellan konsument och Skatteverket.

Klicka här för att efterfråga en offert på Checkwatt, med eller utan tillhörande batterilösning.