Grön teknik avdrag 2024

Avdraget för grön teknik, grön teknik-avdrag, finns med i budgeten får 2024 och därmed förväntas samma förutsättningar som tidigare år. Detta innebär 20% avdrag för grön teknik på solceller och 50% avdrag för grön teknik på lagring, det vill säga batterier där också växelriktaren ingår om man väljer att köpa till ett batteri.

20% respektive 50% avdrag för grön teknik 2024

Som avdraget för grön teknik är utformat 2024 är det med andra ord mycket lönsamt att välja att köpa till ett batteri till sina solceller. Det som händer då är att även växelriktaren blir berättigad till 50% avdrag istället för 20% om man inte köper batteri men även installationen av batteri och växelriktare berättigar då avdrag för 50%. Om man så vill, kostnaden för elektrikern hamnar under 50% vid köp av batteri medan kostnaden för solcellsmontörerna hamna under avdraget på 20%. Vid köp av en solcellsanläggning utan batteri gäller 20% avdrag för grön teknik på hela anläggningen.

Grön teknik hänger inte ihop med ROT

Viktigt att veta är att grön teknik inte är ett ROT-avdrag. Avdraget har alltså inget med ROT-avdraget att göra utan är en helt egen pott. Oavsett om en privatperson använder sig av ROT-avdrag eller inte finns avdraget för grön teknik tillgängligt. Taket för grön teknik är 50 000 kronor per person och år. Om en fastighet ägs gemensamt av ett par finns alltså möjlighet till totalt 100 000 kronor i avdrag för grön teknik förutsatt att tillräckligt mycket skatt för att fylla potten betalas över året, något man kan räkna med är fallet om man har någon form av heltidsanställning.

Avdraget för grön teknik är mellan privatpersoner och Skatteverket. Ett solcellsföretag förmedlar ofta avdraget för grön teknik mellan dessa parter, men som privatperson är man själv och i sin helhet ansvarig för att villkoren för grön teknik uppfylls, något som går att läsa mer om på Skatteverkets hemsida. I händelse av att en ansökan om grön teknik inte skulle godkännas är man som privatperson återbetalningsskyldig. Det är alltså mycket viktigt att själv undersöka om man är berättigad avdrag för grön teknik där de två grundläggande bitarna är att man är ägare av fastigheten samt att man betalat in tillräckligt mycket skatt för att avdraget ska vara möjligt att göra. Ett preliminärt beslut om avdrag för grön teknik fås i samband med ansökan som ofta lämnas in av solcellsföretaget. Det slutgiltiga beslutet sker dock i samband med deklarationen.

Grön teknik finns med i 2024 års budget

Hur framtiden för avdraget för grön teknik ser ut vet ingen. Det krävs ett politiskt beslut för att något ska ändras men det kan vara bra att hålla koll när en ny budget ska läggas så att ingenting ändrats kring avdraget. Budgeten för nästa år läggs under hösten och inför 2024 finns inga planerade ändringar gällande grön teknik. Man får alltså utgå från att avdraget för grön teknik kommer finnas med under 2024.

Viktigt är att för att vara berättigad avdrag för grön teknik måste solcellsanläggningen köpas i sin helhet av ett svensk företag. Det går alltså inte att få avdrag för grön teknik om man väljer att själv köpa in materialet och på något sätt själv ordna montage av ett företag med behörighet. Hela anläggningen inklusive montage måste köpas av ett och samma företag.