Solceller – Guide med all information

Att investera i solceller och producera egen ren el är bland det bästa du kan göra för miljön. Och för plånboken. Särskilt om du väljer Solcellen för din investering. Här hittar du allt och lite till om just solceller.

Genom att använda solenergi får du en lägre och mer stabil elkostnad, samtidigt som du blir mindre beroende av ditt elbolag.

Och när solcellerna är avbetalda är elen du producerar gratis. Nästan för bra för att vara sant, eller hur? Vid en investering i solceller från Solcellen är den årliga avkastningen alltid över 10%. Hur många andra investeringar kan mäta sig med det? Och då har vi inte ens hunnit nämna att solceller och solenergi kommer vara helt avgörande för framtidens miljöarbete.

En snabb introduktion till solceller

Solceller, solcellsanläggning eller solcellskraftverk? Det är en bra fråga!

Vi använder kort och gott ”solceller”, men kärt barn har många namn, vilket säger en hel del om hur mycket just solenergi har vuxit i popularitet den senaste tiden. 

Ska man vara riktigt nördig så sitter det solpaneler, eller till och med solcellspaneler på taket. Paneler där det sitter många solceller. Panelerna tillsammans med växelriktaren och batteri kopplas sedan ihop till en solcellsanläggnong. Men vi tycker om att hålla det enkelt. Vi säger solceller istället, så vanligt folk förstår vad vi menar.

Fungerar solceller bara när det är sol?

Solceller producerar el även när det är molnigt. Det krävs med andra ord inte att det är sol, men det behöver vara ljust. Det är nämligen inte solens strålar som producerar energin i solcellerna, utan det är ljuset.

Men med det sagt så är det så klart bäst om solen skiner så mycket som möjligt (eftersom det blir ljusare då).

Det ska dock understrykas att det även molniga dagar – framförallt under sommarhalvåret – produceras gott om solel via solceller. Och det här är ju inte minst viktigt för oss som är vana vid svenska somrar där vädret minst sagt kan variera…

Grunden i solceller är alltså ljuset, vilket gör att solceller producerar mest el under sommaren, men också bra under vår och höst. På vintern är solcellerna igång och det skapas el även då, men produktionen är mindre.

Visste du förresten att solceller alltid producerar sitt årliga max under vår och höst? Det beror på att solceller faktiskt inte gillar värme. Produktionen går ner ju varmare det är. Därför är Sverige ett helt fantastiskt land för solceller då värmen oftast inte är något större problem.

Så går det till rent praktiskt

Solcellerna jobbar utan att man själv behöver göra någonting.

En installation av solceller går snabbt och din elproduktion kan ofta starta direkt när panelerna är på plats och växelriktaren är inkopplad. Direkt efter installationen får du tillgång till en smart bevakningstjänst som hjälper dig att hålla koll på anläggningen via en app i telefonen.

Solcellerna omvandlar solstrålar till el, där växelriktaren omvandlar likspänningen från cellerna till 230 volt växelspänning, så att elen kan konsumeras i ditt hus eller matas ut på elnätet.

Den el du inte förbrukar själv säljer du tillbaka till ditt elhandelsbolag. Elhandelsbolaget fjärravläser din elmätare automatiskt och sköter utbetalningen av pengar för överskottselen.

Allt det här betyder i stora drag att du som lokal elproducent är med och ökar andelen ren el på elmarknaden från den första dagen du har dina paneler på plats.

Solceller är med andra ett väldigt smart miljöval – och ett både enkelt och lönsamt sådant!

En bra investering – både för miljön och plånboken

När man pratar om solceller finns det någonting som heter återbetalningstid. Det betyder hur lång tid det tar innan anläggningen har betalat av sig själv i form av producerad el.

Återbetalningstiden på de solcellsanläggningar som vi på Solcellen installerar ligger ofta på mellan fem och tio år. Det vill säga efter fem till tio år har produktionen av solel varit så pass stor att solcellerna har gått break-even (eller ”plus minus noll” som man också säger).

En återbetalningstid på 10 år motsvarar en avkastning på 10 procent, vilket i princip är omöjligt att hitta någon annanstans, oavsett om det är på börsen eller via andra seriösa investeringsalternativ.

Exakt vilken återbetalningstid din anläggning kan få är svårt att förutspå. Resultatet beror på allt från hur stort taket är – det vill säga hur många solpaneler som får plats – till vilken vinkel taket är riktat mot. Men mest av allt är det elpriset som styr. När elpriset är högt blir din egenproducerade el förstås mer värd. I tider av höga elpriser, som nu, blir solceller extra värdefulla.

Solcellslån – så kan du låna billigt

Något som är viktigt att veta är att man inte behöver betala en solcellsanläggning kontant för att den ska bli lönsam. Så länge du lånar billigare än vad avkastningen är så gör du en bra affär.

Att betala solcellsanläggningen med ett lån som har under 2 procent ränta samtidigt som anläggningen har omkring 10% avkastning är väldigt lönsamt. Och inte alls ovanligt.

Bankerna har nämligen börjat erbjuda mycket fördelaktiga lån för investeringar i just solceller.

Det finns enskilda banker som erbjuder särskilda solcellslån med en ränta på en bra bit under 2% och alla banker erbjuder möjlighet att baka in en investering i solceller i det befintliga huslånet.

Lägger man även till att det finns en hel del förmåner och ”rabatter” i form av avdrag och bidrag att aktivera när man köper solceller så blir investeringen ännu bättre.

Statligt bidrag för solceller

En solcellsanläggning kunde en gång köpas med statligt bidrag på 20 eller till och med 30% procent, vilket gjorde att solceller till en snudd på osunt bra investering. Det ska dock sägas att priserna på solceller på den tiden var extremt höga, så det var faktiskt ändå mindre lönsamt än vad det är idag, trots bidraget på 20 eller 30 procent.

Solcellsbidraget togs tyvärr bort i juli 2020. Bidraget var komplicerat. Som privatperson kunde man inte veta med säkerhet om man skulle få bidraget eller inte och det var helt enkelt ett väldigt komplicerat system.

Numera är bidraget ersatt med ett avdrag för grön teknik på 14,5 respektive 48,5 procent. Köper man en solcellsanläggning utan batteri får man 14,55 procents avdrag på hela summan. Köpper man en solcellsanläggning med tillhörande batteri får man 48,5 procents avdrag på växelriktaren, batteri, samt installationen av dessa komponenter. Kort sagt, man får nästan 50 procent avdrag på en stor del av kostnaden. På resterande del, det vill säga solpaneler, montagematerial, montage av solpaneler och så vidare, får man 14,55%. Läs mer om detta på vår sida om det gröna teknik avdraget som finns med i budgeten för 2022. 

Det finns också en skattereduktion på solceller som gör att du som mikroproducent får ett skatteavdrag på 60 öre per kilowattimme (kWh) som inte används utan istället säljs och går ut på elnätet.

Det här är väldigt viktigt under sommarhalvåret då en stor del av den el din anläggning producerar troligen inte används.

Du kan sälja elen till elbolaget

Ovanpå de 60 öre som du får i skattereduktion kan du få betalt från ditt elhandelsbolag för den el som du överproducerar.

Här är det viktigt att jämföra olika elbolag för att få den bästa möjliga dealen. Och självklart hjälper vi på Solcellen dig även med det.

Ofta erbjuder elbolagen en extra summa på uppemot 50 öre per överproducerad kWh under det första året som du levererar el till dem. Det kan med andra ord vara klokt att byta elhandelsbolag ofta.

Solceller i söderläge kan höja lönsamheten

Den främsta faktorn för hur lönsam investeringen i solceller blir är placeringen av panelerna. Nyckeln här är att taket som man sätter solcellerna på ska vara så skuggfri som möjligt och helst vara mer riktad åt söder än åt norr.

Att sätta solceller åt norr är ingen bra idé då solen inte når panelerna under tillräckligt stor del av dagen. Norrläge är inte helt värdelöst, men det är det sämsta väderstrecket för solceller.

Både öst och väst är goda väderstreck för solceller, men det är svårt att frångå att söder är den överlägsna riktningen.

Solceller är bra för miljön

Förutom att solceller är en fantastisk investering rent ekonomiskt är det en mycket bra investering för miljön, något som Energimyndigheten gärna lyfter fram i samband med Sveriges energi- och klimatmål.

Att använda solen som källa till energi är oslagbart ur miljösynvinkel. För även om vind och vatten också betraktas som gröna alternativ så kan solel i princip inte besegras ur miljöperspektiv.

Solen lyser även när det är tomt i vattendepåerna och när vinden inte blåser.

Bra att veta om solceller

Om du köper solceller, vad köper du egentligen då? Låt oss ta en titt på några saker som är bra att känna till.

Solceller säljs framför allt i paket

Vi törs gissa att så mycket som 99 procent av alla solcellsanläggningar säljs som paket. Det vill säga att ett solcellsföretag som vi på Solcellen skräddarsyr en hel anläggning för att passa perfekt för kunden. Viktigt att veta här är att man bara kan få avdraget för grön teknik om man köper just ett komplett paket. 

Det enda som möjligen kan stå utanför installatören, det vill säga solcellsföretaget, är det byte av elmätare som nästan alltid måste göras.

Vill du se vilka paket vi på Solcellen säljer? Kolla in våra fasta priser på solceller

Därför behöver du byta elmätare

Den gamla generationen elmätare i svenska hem klarar bara av att se hur mycket el som strömmar genom ledningarna. De klarar däremot inte av att se om elen går ”in” eller ”ut”.

Kort sagt, om man sätter igång sin solcellsanläggning innan elmätaren är bytt kan man förvänta sig en saftig elräkning eftersom både den köpta elen och den överproducerade elen kommer bokföras som inköpt el.

Inte så bra.

Bytet av elmätare görs alltid av nätägaren och ska ske inom ett par veckor från det att anläggningen anmälts som färdig av installatören. Det kan förekomma väntetider och det kan ofta vara en bra idé att själv ringa upp nätägaren.

De ”jobbigaste” kunderna är ofta de som får sina elmätare utbytta först. Och som du säkert har förstått så kan vi på Solcellen hjälpa dig även med det här om du köper en anläggning med installation av oss.

En solcellsanläggning i delar kan ge problem

Det går att plocka ihop sina egna paket av solceller istället för att köpa ett paket, men man ska vara medveten om att det då krävs en hel del kunskap och arbete själv.

När man köper solceller är det inte bara att välja den bästa sorten av paneler rakt av, utan panelerna ska passa ihop med rätt sorts växelriktare, fästen, kablar och alla annan utrustning. Allting ska prata med varandra.

Hela anläggningen behöver dessutom vara kompatibel så att den går att plugga in i elnätet. Installationen ska dessutom göras av en behörig elektriker, vilka gärna vill ha koll på att helheten är byggd för att sitta ihop.

I slutänden kan det kosta mer än vad det smakar att köpa en solcellsanläggning i delar. Dessutom, kom ihåg att avdraget för grön teknik bara är möjligt om du köper ett färdigt paket.

Batteri till solceller

Batteriet är numera en självklar del av en solcellsanläggning och vi på Solcellen går före. Dels för att ge våra kunder den bästa möjliga affären, och dels för miljön. Batteriet kommer vara en helt avgörande del av en solcellsanläggning om vi ska klara framtidens klimatmål. Läs gärna mer om detta på vår infosida om solceller med batteri.

Optimerare – behövs det?

Optimerare var länge en del av de flesta solcellsanläggningarna i Sverige. Vi på Solcellen började fasa ut optimerare ur vårt sortiment under 2020 och under 2021 slutade vi sälja dem helt. Orsakerna till detta är två. Dels så är dagens solpaneler så bra att optimerare inte längre behövs. Men ännu mer, det har på senare tid framkommit uppgifter om oacceptabla EMC-störningar från optimerare. Det har gjort oss ännu mer trygga i vårt beslut att inte erbjuda optimerare som ett alternativ till våra solceller.

Laddboxar till elbil

Den som köper en elbil behöver ha en laddbox för att kunna ladda bilen mellan körningarna.

Vi på Solcellen installerare Easee Home i samband med att man köper solceller från oss. Läs mer om det vi tycker är marknadens klart mest prisvärda laddbox här

Tips när du ska köpa solceller

Trots att det kan kännas som ett stort beslut att köpa solceller är det faktiskt inte alls så. Låt oss ta en titt på hur det går till och reda ut begreppen.

Här hittar du en ordentlig guide: Steg-för-steg för att köpa solceller

Behöver man vara en entusiast för att äga solceller?

Det finns kanske en bild av att man måste kunna mycket och vara väldigt intresserad för att köpa och äga solceller. Ingenting kunde vara mer fel.

Det kan visserligen vara positivt att tycka om pengar då det kan vara tillfredsställande att dagligen kontrollera den medföljande appen som visar hur mycket man tjänat under dagen, men när det gäller skötseln av anläggningen så är denna noll och intet.

Solcellerna sköter sig själva.

Man behöver inte tvätta solceller och det krävs inget underhåll. Om något mot förmodan skulle gå sönder är det bara att höra av sig till oss på Solcellen.

Tillverkarnas garantier är ofta mycket generösa och det är sällan några komplicerade saker som behöver åtgärdas om något skulle gå fel.

Vanliga frågor om solceller

Fungerar solceller även fast det är mulet väder?

Ja, så länge det är ljust så producerar en solcellsanläggning el. Den fungerar alltså bra även om det är molnigt, eftersom det är just ljuset och inte solens ”strålar” som producerar energin i cellerna.

Hur mycket kostar solceller?

En genomsnittlig solcellsanläggning för en villa från oss på Solcellen går att få till omkring 100 000 kronor efter avdrag.

Hur har man råd med solceller?

Något som man ska tänka på är att ett köp av solceller inte är som att köpa en pool eller husvagn. Visst kan det vara roligt med nöje, men solceller är snarare en investering. Med sänkta elkostnader betalar sig anläggningen på några år – och dessutom kan husets värde kan öka.

Det finns statliga bidrag att använda till att subventionera sitt köp och en hel del banker tillåter att man bakar in solcellerna i det befintliga huslånet, alternativt erbjuder ett mycket förmånligt ”grönt lån”.

Vad händer om man producerar för mycket el?

Den el som produceras av solcellerna går först och främst till det egna hushållet. Sedan, om det skapas ett överskott av el, så säljer man den elen till ett elbolag – tillbaka in i elnätet. Vi på Solcellen hjälper dig från skiss till färdig anläggning.

Läs mer om solceller – eller kontakta oss!

Vi hoppas att vi med den här guiden har svarat på det mesta som du undrat över solceller. Vill du veta mer finns det mycket mer information att hitta om vad vi står för och vad vi säljer på vår hemsida. 

Vill du ha en offert på solceller för ditt tak?

Fyll i formuläret så återkommer vi i ett nafs med en riktigt bra offert på solceller.

Click or drag a file to this area to upload.

Du kan också mejla oss direkt på intresse@solcellen.nu eller läsa vidare under Kontakt så hjälper vi dig att komma vidare med din investering.

Välkommen till framtiden. Välkommen till Solcellen!