Grön teknik avdrag 2022

Avdraget för grön teknik blir kvar under 2022. Det är det glädjande budskapet som finns att ge efter att budgeten för 2022 presenterats.

Detta är emellertid ingen överraskning. Avdraget för grön teknik är nämligen inget bidrag som måste förlängas i varje budget. Grön teknik-avdraget är snarare ett skatteavdrag motsvarande ROT och RUT vilket innebär att pengar visserligen måste skjutas till i varje budget, men det måste inte tas nya beslut om att förlänga avdraget. För att avdraget ska försvinna krävs det snarare ett beslut om att det ska tas bort vilket är en betydande skillnad. Om man inte väljer att ändra något så finns det kvar. I de tider vi lever med stort fokus på miljö och klimat är det därmed inte troligt att avdraget kommer försvinna under överskådlig tid. Viktigast av allt dock. Avdraget är, åtminstone delvis finansierat i budgeten för 2022.

För det finns ett litet tillägg.

Branschorganisationen Svensk solenergi, där Solcellen självklart är en mångårig medlem, har gått igenom budgeten i detalj och det kan noteras att det ännu knappast finns pengar avsatta för att ge alla sitt avdrag för grön teknik under 2022.

Under 2021 har över 500 miljoner betalats ut i avdrag för grön teknik. För 2022 har det än så länge budgeterats knappt 200 miljoner för detta avdrag. Dessa pengar kommer så klart inte räcka. Svensk solenergi, liksom vi på Solcellen, gör bedömningen att det är osannolikt att man från politiskt håll inte kommer skjuta till pengar under året så avdraget gäller under hela 2022. Vill man vara helt säker på att kunna ta del av avdraget kan det ändå vara klokt att beställa sin solcellsanläggning tidigt under 2022 eller redan nu under 2021.

Några viktiga nyckeltal om avdraget.

  • 50% avdrag gäller för batteri, växelriktare samt tillhörande elinstallation när man köper en nyckelfärdig solcellsanläggning med dessa komponenter. På övriga komponenter i en sådan solcellsanläggning, solceller och montage av dessa exempelvis, gäller 15% avdrag.
  • 15% avdrag gäller om man köper en nyckelfärdig solcellsanläggning utan batteri som en av komponenterna. Detta avdrag gäller då på hela solcellsanläggningen.

Det finns ett litet tillägg kring detta. Frakt, projektering och restid ingår inte som avdragsberättigade parametrar. Därför dras detta av från avdraget som en schablon. Avdragen är därför i praktiken 48,5% respektive 14,55% vilket också är de procentsatser vi på Solcellen använder i våra offerter.

Maximalt avdrag per person och år för grön teknik är 50 000 kronor.

De priser vi visar här på vår hemsida är alla beräknade efter detta avdrag för grön teknik. På vissa större anläggningar kan avdraget överstiga 50 000 kronor. För att få priset som anges kan det då krävas två registrerade ägare av fastigheten där solcellsanläggningen ska monteras. Man kan då således dra nytta av maximalt 100 000 kronor i avdrag.

Avdraget är avhängt på att man betalar skatt i Sverige. Storleken på avdraget baseras på hur mycket skatt man betalar in under ett år. För frågor kring hur ens egna förutsättningar ser ut rekommenderar vi att man tar kontakt direkt med Skatteverket via deras hemsida eller telefon för att inga tveksamheter ska uppstå. På deras hemsida kan man också läsa mycket mer om förutsättningar kring detta avdrag.

Vill du veta vad våra solcellsanläggningar med batteri just nu kostar? Se alla våra fasta priser på solceller.

Ja, jag vill ha en bra offert på solceller!

Ja, jag vill ha en offert på solceller!