Om våra väntetider

Precis som många andra företag i olika branscher och solcellsbranschen i synnerhet har vi på Solcellen under det senaste dryga året drabbats hårt av brist på olika typer av material.

En solcellsanläggning består av många olika komponenter. Många kan bytas ut rakt av utan att det påverkar anläggningen särskilt mycket. Vissa andra är svåra att byta ut utan att anläggningen förändras från grunden.

Just detta har medfört att vi på ett fåtal anläggningar sålda innan april 2022 haft och har en alldeles för lång väntetid. Det har saknats material som gjort att det inte varit möjligt för oss att leverera alla de anläggningar vi sålt inom den tid som vi vill hålla det inom. Ett antal kunder har därför fått vänta i närmare 10 månader. Det att jämföra med att väntetiden på det vi sålt sedan april 2022 varit 3-5 månader, en väntetid vi också just nu, i oktober 2022, har som prognos på det vi säljer. Noterbart dock att vi säljer till hela Sverige och att väntetiderna kan ha geografiska skillnader. Man ska också se framtida väntetider som just prognoser varför vi fortfarande inte garanterar någon väntetid i försäljningsskedet.

Vi är noga med att vid försäljning aldrig lova ett fast datum för montage. Detta av respekt för omvärldsläget och de utmaningar som finns med att hela tiden få in tillräcklig mängd av alla komponenter.

Nu till det positiva.

Alla ingångna avtal, påskrivna offerter, med oss kommer att hållas. Detta är vi alltid tydliga med. I händelse av att någon komponent för en såld anläggning saknas erbjuder vi ibland byten mot en annan anläggning för att snabba på processen. Ibland kostnadsfritt, ibland mot avgift. Vi är emellertid alltid tydliga med att alternativet att sitta kvar med sitt ingångna avtal är en möjlighet. Vi erbjuder givetvis de som tycker sig ha väntat för länge att häva sitt avtal med oss helt utan förpliktelser, något som går enkelt då vi inte tar ut någon betalning förrän vi skickat ut material till kund och att montageskedet därmed är igång. Vi är emellertid noga med att påpeka att det kan vara en dålig idé att häva sitt avtal på en tidigare köpt anläggning med tanke på hur mycket priserna stigit, men detta är självklart helt upp till kunden att avgöra.

Gällande de kunder som just nu sitter med längst väntetid börjar tillgången på de komponenter som krävs för att montera dessa anläggningar se betänkligt bättre ut. Detta gör att vi nu ser mycket positivt på att i närtid kunna montera alla dessa anläggningar och göra så att alla dessa kunder äntligen får upp sina solceller på taket. Det ska också sägas att arbetet med att få upp dessa anläggningar hela tiden varit igång. Och vi har nu redan kunnat öka takten med att få upp dem.

Det vi just nu brottas med, och som bromsar oss, gällande dessa anläggningar är årsskiftet och Skatteverkets regler för grön teknik som kräver att en solcellsanläggning från start till mål ska monteras under ett och samma kalenderår. Då det är ett relativt tidsödande arbete att projektera, planera och montera en solcellsanläggning kommer vi, för att säkerställa att ingen kunds avdrag för grön teknik äventyras, behöva hantera våra köer varsamt fram till årsskiftet. Vi kommer givetvis att kontakta våra kunder som sitter med denna väntetid för att uppdatera om läget samt prata om möjligheterna framöver. Viktigast dock återigen, ett avtal om en köpt solcellsanläggning från oss håller.

Önskar du en uppdatering om läget för just din solcellsanläggning? Ring oss på 0295 201 01 eller maila på info@solcellen.nu.