Stödtjänster – Guide – Så fungerar det

Stödtjänster, stödtjänst, balanstjänster, balanstjänst, kärt barn har många namn. I just den här texten väljer vi att använda ordet stödtjänst respektive stödtjänster, för det är den korrekta benämningen på det hela.

Vad är då en stödtjänst?

Så fungerar en stödtjänst

Stödtjänster är faktiskt inget nytt, det är bara det att det tidigare hanterats på ett sätt så det inte märkts så mycket för vanligt folk. Det hela handlar om att elnätet behöver balanseras. Elanvändningen i landet, och även i våra grannländer samt stora delar av Europa som vårt elnät faktiskt är sammankopplat med, varierar hela tiden. Och även om det går att göra modeller för de stora skiftningarna, allt går inte att förutse. Därför måste nätet konstant balanseras. Används det lite mer el än beräknat, då måste det ut mer el på nätet. Används det lite mindre el än beräknat, ja då måste elen ha någonstans att ta vägen.

I Sverige har detta historiskt mestadels hanterats av vattenkraften som i mångt och mycket är reglerbar. Så är det fortfarande, men man har under några år funderat över hur man istället skulle kunna använda batterier för detta och nu är vi där. Nu går det också att använda batterier för att balansera elnätet. Många, sammankopplade batterier.

Vattenkraften används fortfarande för att balansera elnätet. Faktum är att över 90% av balanseringen fortfarande hanteras av vattenkraften. Men att balansera med hjälp av batterier är både mer effektivt och snabbare. Därför beräknas stödtjänstmarknaden för batterier bli enormt stor. Både stora, industriella batterier och lite mindre batterier placerade hemma i folks villor som kopplas samman och då också blir en betydande spelare på marknaden.

Vad är det då man egentligen får betalt för?

Det får man betalt för med stödtjänster

En vanlig missuppfattning är att man får betalt för att batteriet används. Det stämmer inte. Det man får betalt för med en stödtjänst är att batteriet är tillgängligt. Att en aggregator, den som hanterar batterierna, vet att batteriet är tillgängligt i händelse av att det skulle behövas. När batteriet används, ofta väldigt lite, får man inget extra betalt för det utan ersättningen kommer av att batteriet står tillgängligt. På detta område ska man också säga att slitaget på batteriet blir minimalt med stödtjänster. Batteriet används exempelvis många gånger mer om det används för eget bruk.

Den stödtjänst som än så länge är igång och fungerar samt ger ersättning är Checkwatt. Checkwatt har tidigare ägnat sig åt närbesläktad verksamhet och var väl förberedda när marknaden för stödtjänster med batterier började ta form. Med Checkwatts modell får man som kund betalt en gång i månaden baserat på föregående månads ersättningsnivåer. Man får dock veta redan dagen innan hur mycket man kommer tjäna nästkommande dag och det är på så sätt enkelt att följa hur intäkterna rör på sig.

stödtjänster

Ersättningen för stödtjänster varierar. Dels så är ersättningsnivåerna högre under olika delar av året. Det handlar mestadels om att elnätet är i olika behov av balansering under olika tider på året. Samt att vattenkraften och andra kraftslag är olika effektiva under olika delar av året. Man beräknar exempelvis att stödtjänster med batterier ska vara extra lönsamma under sommaren när elnätet kan utsättas av en viss press av solcellsproduktion under dagtid. Med solceller på taket kan man alltså säga att det blir dubbelt effektivt i kombination med en stödtjänst. Gratis, ren el från solcellerna, betalt för den solenergi man själv inte använder, samt då den stora biten sett till intäkter, stödtjänsten.

Elpriset har ingenting med stödtjänster att göra

Viktigt också att notera att ersättningsmodellen för stödtjänster inte på något sätt styrs av elpriset. Det är elnätets behov av balansering som styr. Elpriset är något helt annat.

Framtiden för stödtjänster

Framtiden för stödtjänster är förstås mycket svår att sia om. Det som kan sägas är att det fortfarande finns en enorm potential för utveckling. Svenska kraftnät, som är de som upphandlar dessa tjänster, har en budget på flera miljarder till sitt förfogande. Tre miljarder för 2023 närmare bestämt och denna siffra förväntas stiga kraftigt under kommande år. Var dessa pengar hamnar kommer styras av vilken typ av stödtjänst som är mest effektiv och att batterier kommer ligga långt fram där är knappast en vågad gissning.

Olika typer av stödtjänster

Det finns flera olika typer av stödtjänster alla är överens om att det i framtiden kommer komma många fler. Exakt vilka som kommer komma är svårare att sia om men elnätet kommer vara i ständigt behov av balansering för all framtid. Belastningen kommer öka. Och även sättet att balansera kommer behöva utvecklas.

Här en förklaring av de stödtjänster som just nu finns på marknaden.

FCR-N: FCR-N är det första steget av balansering av elnätet som hanterar frekvenser mellan 49,9 och 50,1 Hz. Med andra ord, väldigt små variationer men en balansering som måste pågå precis hela tiden. Än så länge hanteras inte denna stödtjänst i någon stor utsträckning av batterier men många tror att detta i framtiden kommer bli en viktig stödtjänstmarknad för batterier.

FCR-D: FCR-D delas upp i FCR-upp och FCR-ned och är den just nu viktigaste stödtjänsten för en privatperson med ett batteri. FCR-D fungerar precis som det låter med upp och ner. Batteriet kan fyllas och tömmas efter behov för att stötta elnätet. FCR-D hanterar frekvenser mellan 49,5 och 50,5 Hz och är således det andra steget av balansering. Det FCR-N inte klarar av får FCR-D gå in och hantera. Det är också den uppdelning som gör att ett batteri som är uppkopplat till en stödtjänst används så pass lite. Så länge FCR-N fungerar så behöver inte FCR-D användas utan ersättningen betalas ut för att batteriet står standby.

aFRR och mFRR: Två stödtjänster som handlar om att kunna starta upp produktion av el i händelse av ett bortfall, antingen planerat eller oplanerat. Dessa stödtjänster hanteras inte av batterier. A:et i aFRR står för automatisk, m:et i mFRR står för manuell. Precis som det låter. Den ena tjänsten ska kunna startas automatiskt och ha en lite kortare uppstartstid. Den andra ska startas manuellt och har en lite längre uppstartstid. Vilka tider handlar det om då? Fem respektive femton minuter är vad som gäller.

FFR: FFR är en viktig stödtjänst för lite större batterilösningar, främst riktade mot företag. För FFR handlar mycket om snabbhet, att batteriet mycket snabbt ska kunna gå in och stötta elnätet med förhållandevis hög effekt under en kort tid, gärna under en sekund. FFR ska inte behöva användas, men är en mycket viktig backup i händelse av att ordinarie stödtjänster inte räcker till och att elnätet därmed hotas.

Stödtjänster sköter sig själva

Om man kopplar upp sig till en stödtjänst med ett batteri kan man lugnt luta sig tillbaka och låta det hela sköta sig självt. Man behöver inte göra någonting mer än att möjligen följa hur mycket pengar man tjänar, om man tycker det är spännande. Aggregatorn sköter hela förloppet så länge internetuppkopplingen för anläggningen är stabil.