Standardinstallation

Följande villkor gäller för en standardinstallation.

DC-montage

 • Byggnadsställning efter behov.
 • Kabeldragning på avtalade takytor där avstånd till växelriktare är maximalt 25 meter.
 • Installation av solcellspaneler enligt accepterad offert.
 • Kabeldragning från takyta ner till husfasad.
 • Maximalt en genomföring per sträng paneler från takytan.
 • Maximalt två externa DC-brytare.

AC-montage

 • Maximalt sju meter kabeldragning mellan växelriktare och elcentral.
 • Montering av växelriktare, minst en meter över marknivå, ej över två meter över marknivå.
 • Minst en, maximalt två lastfrånskiljare.
 • Dvärgbrytare dimensionerad efter kablage och växelriktare.
 • Infästning av material i betong, tegel eller trä.
 • Maximalt fyra genomföringar per växelriktare.
 • Driftsättning samt programmering av växelriktare efter svensk standard.
 • Uppkoppling av växelriktare mot internet där kund ansvarar för att wifi eller nätverkskabel finns tillgängligt vid installation.
 • Maximalt en kapsling anpassad för utom- eller inomhusbruk vid brist av plats i existerande elcentral eller vid behov.
 • Omtrådning av befintligt fasadmätarskåp vid behov samt byte av gammal huvudbrytare om denna ej uppfyller nätägarens krav.

Batterimontage

 • Inkoppling av batteri till växelriktare i samma rum. Maximalt två meters avstånd mellan batteri och växelriktare.
 • Installation av smartmätare samt dragning av kommunikationskabel mellan växelriktare och smartmätare, maximalt 25 meter.
solceller