Integritet och behandling av personuppgifter

För oss på Solcellen är din personliga integritet något som är av högsta vikt. Vi vill därför att dataskyddet ska vara så gott som det bara är möjligt. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi hanterar de uppgifter vi samlar in.

Om du undrar något kring vårt sätt att behandla personuppgifter kan du alltid kontakta oss via någon av de kontaktvägar som finns angivna på vår hemsida.

När vi efterfrågar personuppgifter, exempelvis namn, adress och telefonnummer så gör vi detta för att du som kund ska få en möjlighet att köpa solceller eller något annat av oss. Vi använder dina uppgifter för att, oftast i samråd med dig, skräddarsy en solcellsanläggning för just ditt tak. Dina personuppgifter kan också komma att användas för att ge dig information eller erbjudanden om nya produkter via brev, email, telefon, eller sms. Dina uppgifter hanteras alltid i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Vi plockar löpande bort sparade personuppgifter varefter vi bedömer att en kund inte längre är intresserad av våra tjänster eller produkter. Vi strävar även efter att du som kund på ett så enkelt sätt som möjligt själv ska kunna välja att plockas bort från våra system.

Om du vill veta vilka personuppgifter vi sparat om just dig kan du begära utdrag av dessa. Vi kan komma att behöva ta in kontrolluppgifter så att uppgifterna endast lämnas till rätt person.

I händelse av att du upptäcker att någonting kring dina sparade personuppgifter är fel har du möjlighet att via oss korrigera dessa.

Du kan när som helst, även om du är kund till oss, begära att vi inte skickar ut någon som helst marknadskommunikation till dig. Du kan göra det antingen via våra utskick eller genom att kontakta oss direkt.

Vi jobbar aktivt för att skydda dina uppgifter, både tekniskt och organisatoriskt.

Om du anser att vi bryter mot några riktlinjer gällande personuppgifter rekommenderar vi att du först kontaktar oss, så vi kan rätta till det. Om du inte anser att vi rättar till det bör du kontakta Integritetsmyndigheten (IMY).