Solcellen i media

Att man som ett stort företag granskas i media är både självklart och bra. Vi på Solcellen har på senare tid synts en del i media, något vi förstås välkomnar.

Lika viktigt som det är att företag granskas är det att rätt bild, och rätt information framkommer. Därför vill vi här lägga fram vår bild av vår resa och våra utmaningar framöver.

Solcellen har funnits sedan 2017 och är därmed i en ung bransch ett rutinerat företag. Vi har på sistone växt snabbt. Vid bokslutet i april 2021 hade vi en omsättning på 20 miljoner kronor. Vid bokslutet i september 2022 har vi nästan tiodubblat vår omsättning. Vi har under året för första gången också tagit in externt kapital, något som gör att vi nu i slutet av 2022 står starkt rustat likviditetsmässigt.

Som alla snabbväxare har vi dock haft, och har fortfarande, stora utmaningar.

Vi har under det senaste året exempelvis haft svårt att hinna med på vår kommunikationsavdelning. Vi har löpande byggt upp kapaciteten, men vi är medvetna om att vi ibland har varit svåra att få tag i. Just nu bygger vi upp kapaciteten i extra rask takt, men med tanke på det intresse som just nu finns i branschen har vi fortfarande svårt att ge alla den information som de efterfrågar. Vi är ödmjuka inför uppgiften och hoppas på att snabbt förbättra oss under hösten och vintern.

Vi har under det senaste året haft tretton anmälningar till ARN. Detta är offentliga uppgifter och absolut ingenting vi hymlar om. Vi hade i mitten av oktober nio aktiva anmälningar efter att de andra på ett eller annat sätt lösts. Någon hann avgöras till vår fördel, och i de andra fallen har vi kommit överens med kunden innan de hunnit avgöras. Gällande de nio aktiva anmälningarna är ett femtal på väg att lösas. Vi är mycket ödmjuka gällande detta och kan bara säga att det handlat om vår bristande kommunikation. De kvarvarande, olösta anmälningarna gäller våra väntetider, något man kan läsa mer om via denna länk. Vi vill också påpeka att varje ärende till ARN är ett för mycket, men vi monterar just nu 150 solcellsanläggningar per månad. Så antalet ärenden utspridda över det senaste året måste ändå ställas i relation till hur många solcellsanläggningar vi monterar. I takt med att vår kommunikationsavdelning utvecklas kommer vi nu också kunna arbeta ännu mer aktivt med dessa ärenden för att de ska lösas så fort det bara är möjligt. I händelse av att något ärende går så långt att det hinner komma ett utslag från ARN kommer vi givetvis följa ARN:s rekommendationer.

Gällande våra villkor för våra sålda solcellsanläggningar vill vi påpeka ett par saker då vi anser att det framkommit lite tveksam information på sina håll.

Vi har än så länge aldrig tagit betalt i förskott för någon av våra solcellsanläggningar. Mer specifikt tar vi inte ut någon betalning när en kund beställer solceller av oss, något som vi förstår annars blivit kutym i branschen. Vi gör detta val framför allt för att vi likviditetsmässigt inte behöver det, men även för att vi inte anser att man ska behöva ligga ute med pengar när väntetiden innan man får det man beställt ofta kan vara flera månader. Våra betalningsvillkor finns förstås tydligt angivna i våra offerter. Vi skickar den första fakturan i samband med att man får hem materialet till sin tomt och sedan slutfakturan när allt är monterat och klart.

Avslutningsvis. Alla ingångna avtal om solcellsanläggningar från oss gäller. Ibland kan väntetiden vara lite extra lång beroende på brist på vissa komponenter, men vi har än så länge, och kommer fortsätta, hedra alla våra avtal mot kund.

Vi kommer på den här sidan fortsätta uppdatera med relevant information när vi anser att det finns sådan att ge.

Önskar man få kontakt med oss gällande detta, eller något annat, når man oss på telefon 0295 201 01 under kontorstider eller på mail info@solcellen.nu.