Sista chansen att ansöka om bidrag

Under många år har det statliga investeringsstödet för solceller varit en självklarhet. De senaste åren har det varit på 20% av hela fakturan.

I takt med att solceller blivit mer och mer lönsamma har det dock börjat pratas från politikerhåll om att det är dags att plocka bort bidraget och låta solcellsinvesteringar bära sig själva. Vi på Solcellen kan inte annat än hålla med. Solcellsanläggningar är numera så pass lönsamma att det inte behövs några bidrag.

7:e juli sista dagen att ansöka

Nu är det så dags, men chansen att ansöka om bidraget finns fortfarande, i några veckor till.

Den 7:e juli 2020 är sista dagen som man kan ansöka om investeringsstödet för solceller på 20%, sedan försvinner möjligheten. Det finns i vanlig ordning inga garantier för att man får bidraget, men i och med att man fortfarande kan ansöka, och regeringen fortlöpande skjutit till pengar till det, är chanserna mycket goda. Detta gäller såväl privatpersoner som lantbrukare och företagare. Det är sista chansen för alla.

Solcellen vill hjälpa till

Vi på solcellen vill gärna hjälpa så många som möjligt att ansöka om detta bidrag innan det försvinner. Om du är intresserad av solceller från oss hjälper vi gärna till. Vi skickar in din bidragsansökan så att vi sedan i lugn och ro kan titta på möjligheterna för dig att tjäna pengar på solceller. Man behöver alltså inte köpa sin anläggning i direkt anslutning till bidragsansökan. Man behöver bara ha en idé om att man vill köpa inom närtid.

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss så lovar vi att göra allt vi kan för att få in din ansökan i tid innan den 7:e juli. Ju tidigare man kontaktar oss, desto större är chansen att vi hinner.

Det går förstås också bra att maila oss direkt på intresse@solcellen.nu.