Hur lönsamt är egentligen solceller? Det enkla svaret är att solceller är mycket lönsamt, troligen det smartaste man just nu kan investera i.

Men svaret är också, hur långt är ett snöre? Och med det menas att det är omöjligt att ge ett rakt och tydligt svar på hur lönsamt det faktiskt är. Det som däremot inte ens kan diskuteras är att det faktiskt är lönsamt, det är ett faktum.

Vi på Solcellen brukar trycka på två bitar.

  • Bankräntan är på 0% i Sverige. Om man har sina pengar på banken så förökas de inte alls. Den uppskattade avkastningen på en solcellsanläggning från oss är nästan alltid över 10%. Det där är inget hokus pokus. När man jämför med att ha sina pengar på banken är en sollcellsanläggning alltid bättre, oavsett om anläggningen är stor eller liten.
  • Man kanske inte har någon större summa på banken. Det gäller de flesta. Och man kanske inte är så sugen på att låsa de pengar man har i en solcellsanläggning som visserligen är lönsam, men den låser ju kapital. Det man i detta sammanhang ska veta är att bankerna i allmänhet är ytterst välvilliga när det gäller att låna ut pengar till solceller. De allra flesta kan använda sitt befintliga huslån för att baka in en solcellsanläggning. Många banker har också särskilda solcellslån där räntan också är under 2%. Över 10% avkastning och ränta på 2% på lånet. En solcellsanläggning är en fantastisk investering även om man lånar till den, och man tjänar pengar på den redan från dag ett.

En solcellsanläggning är lönsam även om man lånar till hela investeringen.

Många saker spelar in som sagt. I nuläget får man en skattereduktion på 60 öre för varje kwh man säljer. Ingen vet hur länge denna finns kvar. Ingen vet heller att denna reduktion inte kommer utökas. Olyckskorpar pratar gärna också om att produktion av el i framtiden kommer beskattas “som allt annat”.

Vi på Solcellen är av uppfattningen att produktion av grön el alltid kommer uppmuntras oavsett vad som händer. Det förefaller helt osannolikt att man från statligt håll ska göra något annat än att ge bästa möjliga förutsättningar för villaägare att producera sin egen el.

Produktion av grön el kommer alltid uppmuntras från statligt håll.

En större solcellsanläggning är generellt mer lönsam än en mindre. Vissa installationskostnader stiger ganska långsamt i takt med att anläggningen blir större och därmed blir siffrorna ofta bättre på en större anläggning.

Den allra viktigaste parametern gällande att få en optimal solcellsanläggning är att hamna på en produktion som är så nära ens egen förbrukning som möjligt. Anledningen är just denna skattereduktion på 60 öre per såld kwh där kravet för att få denna är att man inte producerar mer än man förbrukar. En regel som högst troligt kommer försvinna i framtiden för att snabba på utbyggnaden av solenergi men om eller när det händer, det går inte att veta.

Nyfiken på att få veta hur just dina förutsättningar ser ut? Använd formuläret nedan så återkommer vi med allt du behöver veta redan idag.