Sollcellsanläggning för företag

”Tråkigt att folk tror att det är komplicerat att köpa solceller”

Osäkerhet kring hur man skaffar en egen solenergianläggning är ett hinder för många som egentligen vill delta i energiomställningen, enligt en Sifoundersökning som beställts av Svensk Solenergi.

Sifoundersökningen visar att 45 procent av alla svenskar anser sig ha ett eget ansvar för energiomställningen och ännu fler (64 procent) tror att solenergi kommer att spela en viktig roll i Sveriges framtida energiförsörjning.

Men undersökningen visar också att mer än var tredje person upplever att processen att skaffa en solenergianläggning, inklusive att söka ekonomiskt stöd, är för komplicerad.

– Det är tråkigt att folk tror att det är komplicerat att köpa solceller. Det krångliga solcellsstödet är borta för privatpersoner nu och regeringen har istället föreslagit ett nytt grönt avdrag från årsskiftet. Dessutom – redan nu kan man använda det vanliga rotavdraget för installation av solceller, säger Anna Werner, vd för branschorganisationen Svensk Solenergi i ett pressmeddelande.

Rotavdraget innebär att man får dra av 30 procent av arbetskostnaden för installationen av en solenergianläggning, vilket ger omkring 9 procent ”rabatt” på installationen. Totalt får avdrag för rot och rut göras med upp till 50 000 kronor under ett år.

– En solcellsanläggning ger dig inte bara sänkta elkostnader, det kan även gynna det lokala företagandet och underlättar övergången till ett förnybart energisystem, säger Anna Werner.

På morgonen idag har finansminister Magdalena Anderssons i morgonsoffornas budgetintervjuer understrukit att solel ska ingå i den gröna återhämtningen.

– Det bygger på att villaägarna börjar använda rotavdraget till att installera, säger Anna Werner.

Om undersökningen

1000 svenskar fick uppge om de instämmer eller inte i olika påstående kring solenergi.

Så här fördelade sig svaren:

  • 45 procent instämmer i ”Jag anser mig själv ha ett eget ansvar för energiomställningen i Sverige”
  • 64 procent instämmer i ”Solenergi kommer ha en viktig roll i Sveriges framtida energiförsörjning”
  • 35 procent instämmer i ”Det är för komplicerat för mig att gå igenom hela processen, inklusive söka bidrag, för att skaffa en solenergianläggning”
  • 53 procent instämmer i ”Jag behöver mer information för att våga köpa en solenergianläggning”

Kontakta oss för ett kostnadsfritt prisförslag redan idag!

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR