Varför ingen finansiering?

Vi på Solcellen är annorlunda, och vi är stolta över det. I princip alla större solcellsföretag i Sverige gör samma sak. De försöker göra allt och inget, och frågan är om de egentligen gör det som kunderna vill att de ska göra.

Vi är nischade. Vi gör en enda sak. Vi säljer Sveriges överlägset mest prisvärda och lönsamma solcellsanläggningar.

Det medför att vi inte erbjuder vissa saker.

Varför har inte Solcellen någon egen finansieringslösning?

Det första och främsta ledordet på Solcellen är att vi ska ge kunden det som är mest lönsamt för kunden. Efter kundens önskemål givetvis, men vi ska aldrig göra något som kunden kan få bättre på andra håll. Ett exempel på detta är finansieringslösningar.

Alla solcellsföretag har tillgång till bankernas finansieringar som i praktiken är små privatlån med hög ränta. Gemensamt för i princip alla dessa lösningar, oavsett om man kallar det lån eller leasing, är att räntan är på omkring eller över 10%. Vi har faktiskt också en sådan lösning, men vi använder den aldrig. Varför? För att man som kund alltid, faktiskt utan undantag, får en bättre deal om man kontaktar sin egen bank. De allra flesta kan få in solcellerna under sitt huslån vilket är klart mer fördelaktigt. Om man inte kan, eller vill, baka in det i huslånet har alla banker också särskilda lån för solceller där räntan ligger klart under de lösningar som de flesta solcellsföretag erbjuder.