Varför ingen finansiering?

Vi på Solcellen är annorlunda, och vi är stolta över det. I princip alla större solcellsföretag i Sverige gör samma sak. De försöker göra allt och inget, och frågan är om de egentligen gör det som kunderna vill att de ska göra.

Vi är nischade. Vi gör en enda sak. Vi säljer Sveriges överlägset mest prisvärda och lönsamma solcellsanläggningar.

Det medför att vi inte erbjuder vissa saker.

Varför har inte Solcellen någon egen finansieringslösning?

Det första och främsta ledordet på Solcellen är att vi ska ge kunden det som är mest lönsamt för kunden. Efter kundens önskemål givetvis, men vi ska aldrig göra något som kunden kan få bättre på andra håll. Ett exempel på detta är finansieringslösningar.

Alla solcellsföretag har tillgång till bankernas finansieringar som i praktiken är små privatlån med hög ränta. Gemensamt för i princip alla dessa lösningar, oavsett om man kallar det lån eller leasing, är att räntan är på omkring eller över 5%. Vi har faktiskt också en sådan lösning, men vi använder den aldrig. Varför? För att man som kund alltid, faktiskt utan undantag, får en bättre deal om man kontaktar sin egen bank. De allra flesta kan få in solcellerna under sitt huslån och då kommer man ner på en ränta ner mot 1%. Om man inte kan, eller vill, baka in det i huslånet har alla banker också särskilda lån för solceller där räntan i princip alltid ligger omkring 2%.

Kort sagt, vi på Solcellen vill inte lura in en enda kund i ett lån med 5% ränta när vi vet att det går att få 2% eller ännu lägre om man bara går rätt väg.

Sägas ska att solceller är mycket lönsamt även om man lånar pengar till investeringen, men man ska göra det på rätt sätt. Man ska inte betala flera procent extra hög ränta bara för att man väljer ett solcellsföretags egen lånelösning, hur enkelt och bekvämt det än kan verka.