Om solceller

Att investera i solceller och producera egen ren el är bland det bästa Du kan göra för miljön.

 

Genom att använda solenergi får du en lägre och mer stabil elkostnad, samtidigt som du blir mindre beroende av ditt elbolag.

När solcellerna är avbetalda, är elen gratis.

Solceller är underhållsfria, de jobbar utan att man själv behöver göra någonting. Installerar du en tillräckligt stor solcellsanläggning blir du helt självförsörjande på el.

En installation av solcellspaneler går snabbt och din elproduktion startar direkt när panelerna är på plats. Hur mycket el just Du producerar beror på storleken på din anläggning. Efter att solcellspanelerna kommit på plats får du även tillgång till en smart bevakningstjänst som hjälper dig att hålla koll på anläggningen. Den el du inte förbrukar själv säljer du tillbaka till ditt elbolag. Elbolaget fjärravläser din elmätare automatiskt och sköter utbetalningen av överskottselen. Det betyder att du som producent är med och ökar andelen ren el på elmarknaden. Ett mycket smart miljöval!

 

Solcellerna omvandlar solstrålar till el, det många inte vet är att solcellen genererar el även vid svagt ljus och mulet väder. Växelriktaren omvandlar likspänningen från solcellerna till 230v växelspänning så att elen kan konsumeras i ditt hus eller matas ut på elnätet.